JURIDISKA RÅD

Denna sajt (hädanefter, PHPNUKE eller webbsajt, utan åtskillnad) har Bibado Investments S.L (hädanefter, Företaget) som tjänsteleverantör för informationssamhället med registrerat kontor i 9 Urano Street, Alcorcón, Madrid, Z.P. 28925, med e-postadressen

Företaget är registrerat hos Kontoret för Företagsregistrering i Madrid, volym 29026, blad 94, sida M-522708, och företagets skattekod är B86262896.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR SAJTEN

Copyright (upphovsrätt)

Denna webbsajt regleras av spansk lag och är skyddad av den internationella och nationella lagstiftningen för industriell och intellektuell egendom.
Vi reserverar oss rätten till all patentroyalty.
PHPNUKE is är en analysservice för virus under filnedladdningar.

Tack vare PHPNUKE kan du få veta hur säker en nedladdning är innan du påbörjar nedladdningen, plus den pålitlighet som erbjuds av denna sajt.
De nedladdningar som analyseras på denna sajt är alla shareware, freeware eller demoversioner som spritts offentligt av sina författare från dessa författares sajter.
PHPNUKE erbjuder sina användare följande tjänster:

- Innehållsfiler sorterade enligt kategori, tema och rankning.

- Söktjänst för innehåll.

- Daglig granskning av nedladdningarna tillgänglighet och garanterat säkra nedladdningar.

- Känd virusanalystjänst för filer som laddas ned av användarna.

- Andra tjänster integrerade i PHPNUKE.

Nedladdningar görs av författarens sajt via en mekanism kallad nedladdaren som skapats av detta företag.

Ovan nämnda nedladdare är aldrig kopplad till eller ägd av nedladdningarnas författare, och detta programs syfte är att möjliggöra säkra nedladdningar från författarnas sajter.
Ibland kan de nedladdade mjukvaruapplikationerna publiceras bland denna sajts elektroniska redskap då de kan kompileras på CD och i mjukvaruapplikationer.

Dessa elektroniska redskap kan krävas för att skapa direkt tillgång till eller ändra startsidan för din PC till vår sajt, något som inte är kopplat till eventuell senare installation av nedladdade mjukvaruapplikationer.

Företaget ska inte hållas ansvarig för skador som möjligen kan bero på korrekt eller inkorrekt användning av det innehåll som visas på denna sajt.

De användare som besöker denna sajt kan se information och innehåll på sajten, utföra nedladdningar av mjukvaruapplikationer och innehåll på sajten, göra reproduktioner eller använda dessa produkter förutsatt att de följer lagstiftningen för upphovsrätt och industriell egendom och att de varken transfererar eller distribuerar sådana mjukvaruapplikationer utan föregående tillstånd från författaren eller företaget, oavsett om det är Företaget eller någon/något annat. Vidare inkluderar nedladdning och betalning för rätten att använda ovan nämnda tjänster under inga omständigheter rätten att utfärda användarlicenser, vilka kan krävas av programmets författare/skapare eller programmets distributionsföretag.

Företaget ska inte hållas ansvarigt för funktionen hos de nedladdade programmen och inte heller för eventuella problem som kan uppstå i din PC.
Publicering av systemmjukvara som kan försvaga det praktiska skyddet av upphovsrätten (cracks, serials, warez, etc.) är under inga omständigheter tillåten eller godkänd på denna sajt.

Om användaren inte är nöjd med de tjänster som erbjuds på denna sajt kan han/hon begära total återbetalning av det belopp användaren har betalat för att få tillgång till tjänsterna på denna sajt.

VILLKOR FÖR PROGRAMPUBLIKATION (FÖRFATTARE)

Å andra sidan är författarna införstådda med att denna sajt erbjuder tjänster som tillför värde och att en delare i vissa situationer kan behöva betala för dessa tjänster som erbjuds slutanvändaren, en betalning som bekostar underhåll av sajten eller ovan nämnda tjänster, men aldrig är kopplad till förvärvandet av en produktlicens.
Användaren accepterar också att de ovan nämnda elektroniska verktygen kan kräva en ändring av startsidan eller skapandet av direktlänkar (genvägar) till sidor kopplade till denna sajt (men aldrig till sajter som ägs av författaren).

Relationen mellan författaren och sajten kan avslutas när som helst på begäran av någon av parterna.
Varje tillverkare kan begära uppdatering eller borttagning av vilken mjukvaruapplikation som helst som erbjuds på denna sajt.
Vänligen tveka inte att kontakta oss gällande dessa regler och villkor via vår e-post eller kontaktformuläret.

Kontakta oss

Företaget vet att din rätt till sekretess är mycket viktig för dig och vi respekterar den.
Vi välkomnar frågor och kommentarer rörande denna policy, så kontakta gärna oss.

Användaren får när som helst utnyttja sin rätt till att få tillgång till, korrigera, avbryta eller motsäga sig genom att skicka ett e-postmeddelande med ämnet PHPNUKE (Legal Department) till , inkludera ett fotografi på giltig legitimation och ange vilken av rättigheterna som åberopas.

Språk

Om den engelska versionen av Regler och Villkor skiljer sig från denna översatta version är det den engelska versionen som gäller.