BEHANDLING AV PERSONDATA

I enlighet med Act 15/1999, 13 December, of Protection of Personal Information and development regulation, meddelar Bibado Investments S.L (hädanefter kallat företaget), informationssamhällets tjänsteleverantör för webbportalen PHPNUKE, (hädanefter kallad portalen), härmed dig att den information som samlas in av portalen kommer att hanteras av företaget, som har ansvar för filen, med målsättningen att möjliggöra de önskade tjänsterna, hantera förfrågningar, utföra statistiska studier som kan resultera i förbättringar av tjänsten, genomföra typiska administrativa uppgifter, skicka information som du kan vara intresserad av via anslagstavlor och liknande publikationer, samt utveckla marknadsföring och reklamaktiviteter kopplade till portalen..

Användaren godkänner uttryckligen användandet av deras e-postadress och andra metoder för elektronisk kommunikation (till exempel mobiltelefon) så att företaget kan använda dessa medel för kommunikation och för utvecklandet av de syften som det informerats om.

När du delar med dig av din information tillstår du att du är bekant med innehållet häruti och godkänner uttryckligen användandet av informationen för de syften det informerats om. Användaren har när som helst rätt att upphäva detta godkännande, utan retroaktiv effekt.

Företaget förbinder sig att uppfylla sin skyldigheter vad gäller hemlighållande av personlig information och skyldigheten att behandla informationen konfidentiellt, samt att vidta nödvändiga tekniska, organisatoriska och säkerhetsmässiga åtgärder för att förhindra förändring, förlust och ickeauktoriserad hantering eller tillgång till informationen, i enlighet med de regler som fastslås i Protection of Personal Information Act och tillämplig lag.

Företaget inhämtar och behåller endast följande information om vår portals besökare:

-a. Domännamnet för besökarens Internet service provider (ISP) och/eller den IP-adress som ger besökaren tillgång till nätverket.

–b. Datum och tid för besöket på vår sajt.

-c. Den internetaddress som länken som ledde till vår sajt fanns på.

–d. Typ av webbläsare.

-e. Klientens operativsystem.

Denna information är anonym och kan inte kopplas till någon viss identifierad användare.


Portalen använder sig av kakor (”cookies”), små informationsfiler som genereras på användarens dator, i syfte att inhämta följande information:

-a.Datum och tid för det senaste besöket på vår sajt.

-b. Säkerhetskontrollselement för skyddade områden.

Användaren har möjlighet att blockera kakor genom att välja detta alternativ i sin webbläsare. Vissa av våra sajter använder sig av en webbläsarfunktion som kallas kaka (”cookie”). En kaka är en liten fil som sparas på användarens dator och som innehåller information om datorn. Användandet av kakor är på intet vis länkat till någon personligen identifierbar information på vår portal. Vissa av våra samarbetspartners använder sig av kakor på vår portal (till exempel annonsörer). Vi har dock inte tillgång till eller kontroll över dessa kakor. Vänligen läs deras sekretesspolicydokument för nätverket om du önskar detaljerad information.

Användande av personlig information

All information du skickar kommer att behandlas konfidentiellt.

Din personliga information kommer inte på något vis att användas utan ditt medgivande.

För att säkerställa detta, har alla formulär på vår portal som skickas information till en databas som kommer att användas i framtiden (till exempel listan för nyhetsbrev) opt-in alternativ, vilket innebär att du erhåller ett bekräftelsemeddelande via e-post där du klickar på en specifikt framtagen länk för att bekräfta att du önskar erhålla information från oss framöver.

Om du inte bekräftar kommer din prenumeration inte att läggas till i vår databas. Du kan vara säker på att vi inte säljer vår lista över namn och adresser.

Om du väljer att ta emot information från oss kommer varje meddelande också att innehålla instruktioner om hur du avbryter prenumerationen om du inte önskar få framtida nyhetsbrev.

Den enda information som vi samlar in automatiskt är den som är kopplad till användningen av vår portal. Denna information är anonym och samlas in via loggfilerna i våra servrar.

Dessa loggfiler bevarar generisk information, såsom antalet besök till våra portaltjänster, vilka typer av webbläsare som använts och antalet filer som laddats ned, men aldrig personlig information.

Denna information i loggfilerna gör det möjligt för oss att skapa bättre innehåll som passar våra besökares preferenser.

Användande av länkar

Portalen innehåller länkar till externa sajter. Företaget är inte ansvarigt för sådana externa sajters sekretesshantering.

Vi uppmanar våra användare att läsa sekretesspolicyn för varje extern sajt som vi länkar till från vår portal.

Denna sekretesspolicy gäller endast information insamlad av portalen.

Förändringar av denna policy

Företaget har rätt att ändra denna sekretesspolicy.

Vi kommer inte att minska dina rättigheter i enlighet med denna policy utan ditt uttryckliga medgivande, och vi förväntar oss att sådana ändringar kommer att vara små.

Vi kommer att anslå alla ändringar av sekretesspolicyn i portalen.

Annonser på denna sajt

Vi använder utomstående annonsföretag för att leverera annonser när du besöker portalen.

Dessa företag kan komma att använda information om dina besök till denna och andra sajter (dock ej ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) för att visa annonser om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du önskar få mer information om denna funktion och lära dig vilka alternativ du har till ditt förfogande för att förhindra att denna information används av dessa företag, läs nedanstående information:

Den utomstående försäljaren Google använder sig av kakor (”cookies”) för att leverera annonser på portalen.

-Googles användning av DART-kakan gör det möjligt att visa besökare annonser baserat på både deras besök i portalen och deras besök på andra sajter på internet. .

- Användare kan stänga av användningen av DART-kakan genom att besöka sekretesspolicyn för Googles annons- och innehållsnätverk och där välja alternativet opt-out.

Kontakta oss

Företaget vet att din rätt till sekretess är mycket viktig för dig och vi respekterar detta.
Vi välkomnar frågor och kommentarer rörande denna policy, så tveka inte att kontakta oss.

Användaren får när som helst utnyttja sin rätt till att få tillgång till, korrigera, avbryta eller motsäga sig genom att skicka ett e-postmeddelande med ämnet PHPNUKE (Legal Department) till , inkludera ett fotografi på giltig legitimation och ange vilken av rättigheterna som åberopas.

Språk

Om den engelska versionen av Regler och Villkor skiljer sig från denna översatta version är det den engelska versionen som gäller.